Till huvudhemsidan

MENY

 

 

SPECIALTILLVERKNING I EGEN VERKSTAD

Vi har egen tillverkning av standardbeslag typ nockplåt, vindskiveplåt, fotplåt och fönsterbleck.

På kunders önskemål tillverkar vi även specialbeslag. Vi lagerhåller de vanligast förekommande färgerna.

Vår målsättning är som alltid att ge en snabb och god service . Ibland blir trycket dock för hårt i "knäckverkstaden" och vi tvingas låta kunden vänta tills nästa morgon innan allt är klart.

Kom in och prova oss!

Standardbeslag:

1.Solstad nock 2.Ändlock 3.Nockplåt  4.Vindskiva 5.Underbleck   6.Fotplåt    
  (80x60x20) (175/190) (60x125) (60-80mm) (150x40)
           
7.Ränndalsplåt 8.Ränndalsplåt 9.Stoppbeslag 10.Ståndskiva 11.Ytterhörn  12.Innerhörn   

13.Överbleck

(230x230) (250x250)  (140x90) (130x160)  (140x140) (140x140)